Уеб услуги

Web Service

Обучение

Обучение

Education for work with Website CMS panel

  • Ще проведем обучение за управление на съдържанието през CMS Panel  на вашия сайт. Обучението се провежда на място откъдето ще се администрира сайта или дистанционно. За да се постигнат добри резултати в управление на съдържанието, трябва да се спазват определени правила
  • Изображенията преди да се публикуват трябва да се обработят до необходимия размер, приема оптимална големина до 300 кб., колкото по малък размер толкова по добре.
  • Текстовете преди да се публикуват се обработват и редактират за грешки.
  • Нови страници се създават с внимателно обмислен адрес и съобразен със SEO конструкцията на сайта.
  • При вграждането на HTML Code същите трябва да са от сигурен източник и да се проверят преди да се инсталират на сайта, при инсталиране на кодове от непознати източници в интернет вероятността от загуба на сайта е голяма.

Цена

30 лв. на час

Цената включва:

Запознаване с основните функции на панела за управление, коригиране на създадено съдържание, създаване на ново съдържание, обработка и оразмеряване на изображения, създаване на нови страници и др.

Обучение