ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Technical parameters

  • Web базираната CMS платформа е готово приложение за WEB DESIGN. Готово, защото е преминало етапите на проектиране и програмна разработка. CMS платформата представлява готов софтуерен продукт, съвкупност от различни програмни компоненти, ... които се грижат за различни основни функционалности на системата например връзката с Web Server, връзката с базата данни, обработката и управлението на съдържанието, темплейтна система за управление на презентацията, потребителски сесии, URL установяване, пренаписване и рутиране, административен панел и много други. Тези Web платформи обикновено имат модулна конструкция на програмната реализация, което разрешава естествено допълване и разширяване на функционалностите – чрез разширения (наричани в различните платформи – плъгини, модули, добавки, компоненти).
  • Web CMS платформите може да са изградени на различни програмни или скриптови езици и да работят с различни типове бази данни. Но най-многобройни са тези с отворен код, написани на PHP и използващи MySQL база данни. По-глобален поглед върху съотношението на CMS платформите и използваните от тях програмни езици, може да се види в списъка със системи за управление на съдържанието във Wikipedia.
  • Всички Web CMS платформи са и Web приложения, които може да се инсталират на сървър, самата инсталация и управление на най-ниско ниво трябва да се извършва от квалифицирани Администратори, колкото и  труд да е положен за улеснение на потребителя не възможно той сам да управлява такава платформа без необходимите знания.
Превод:
Някои специфични наименования, трябва да останат в оригинален текст.
Technical parameters