Услуги

Web Service

Atlas Solutions
услуги

Уеб дизайн

Website design

1. Уеб дизайнът включва много различни умения и дисциплини в производството и поддръжката на уебсайтовете. Различните области на уеб дизайна включват уеб графичен дизайн, дизайн на интерфейса, авторство . . .

услуги
услуги

Технически параметри

Technical parameters

2. Уеб базираната CMS платформа е готово приложение за уеб. Готово, защото е преминало етапите на проектиране и програмна разработка. CMS платформата представлява готов софтуерен продукт, съвкупност от различни програмни компоненти . . .

услуги
услуги

Обновяване на сайт

Website redesign

2. В дигиталния свят технологиите много бързо се развиват и променят, дори да сме изработили сайта си преди 1 г., може вече да е остарял, изискванията за безопасност и защита на личните данни също са основателна причина за обновяване на сайта …

услуги
услуги

Администрация

Website administration

3. Уеб администрирането е един от най-важните, но пренебрегвани аспекти на уеб разработката ...

услуги
услуги

Зареждане с информация

Uploading information to the site

4. Ако използвате уебсайт, за да съобщавате информация на клиентите си, трябва да знаете как да качите тази информация във вашите уеб страници, за целта трябва да излъчите служител или вие като собственик на сайта да преминете курс на обучение за работа с CMS Panel ..

услуги
услуги

Лого дизайн

Logo design

5. В интернет има много идеи за лого дизайн, има сайтове за автоматично генериране на вашето лого, и други възможности, но какъвто и вариант да избере клиента за своето лого, то трябва да се дообработи от графичния дизайнер ...

услуги
услуги

Графичен дизайн

Graphic design

6. Графичният дизайн използва визуални композиции за предаване на идеи чрез типография, образност, цвят и форма. Няма един начин да се направи това и затова има няколко вида графичен дизайн, всеки със собствена област на специализация ...

услуги
услуги

-

GIF анимирани банери

Production of GIF animated banners

7. Уеб банерът ( Интернет банер или само банер) е рекламен формат разпространяван по World Wide Web. Този вид онлайн реклама се вгражда в уеб страници и представлява графично изображение (аналогично на рекламното каре в пресата) включващо ...

услуги
услуги

Обучение

Education for work with Website CMS panel

8. Ще проведем обучение за управление на съдържанието през на вашия сайт. Обучението се провежда на място откъдето ще се администрира сайта или дистанционно. За да се постигнат добри резултати в управление на съдържанието, трябва да се спазват определени правила ...

услуги
услуги

SEO

Analysis

9. Search Engine Optimization ( SEO ) e изработка на сайт съобразена до голяма степен с използваните алгоритми на търсещите машини и начина по който обхождат сайтовете, оценява се полезността на публикуваната информацията ...

услуги
услуги

QR Code

Installations

10. QR Code е специфичен матричен баркод, още наречен двумерен баркод, разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон ...

услуги