Мобилна версия

Responsive Website Design

  • Адаптивният уеб дизайн/ Responsive Website Design - RWD, целящо да осигури оптимална визуализация и улеснено взаимодействие с нея и да е подходящо за различни устройства, мобилни телефони, таблети, настолни компютри с различни резолюции на екрана, целта на това адаптиране е да се минимизира нуждата от преоразмеряване и скролване, в оригиналната терминология на английски език съществува и терминът adaptive web design, който е сходен като резултат, но с известни различия в начина за постигане.
  • Уебсайт, изработен чрез адаптивен дизайн, настройва съдържанието си към средата на която се визуализира чрез използването на гъвкави базирани на пропорции решетки/ fluid, proportion-based grids, гъвкави изображения/ flexible images и CSS3 media queries - разширение на @media метода в CSS, по следните начини:
  • Концепцията за „гъвкава“ или „течна“ решетка/ fluid grid изисква оразмеряването на елементите на уебстраницата да бъде в относителни единици, като проценти, а не в абсолютни като пиксели или точки;
  • Гъвкавите“ изображения също се оразмеряват в относителни единици за да се предотврати показването им извън елемента, в който се съдържат;
  • Медийните заявки позволяват на уебсайта да използва различни стилове ( CSS ) според характеристиките и типа на устройството, на което се визуализира, като ширината на браузъра е най-често използваната характеристика.
  • Адаптивният уеб дизайн е все по-използван и придобива все по-голямо значение, тъй като количеството на мобилния трафик възлиза на повече от половината от общия интернет трафик. Тази тенденция е толкова разпространена, че Google започна повишаване на рейтингите на сайтове, които са с адаптивен уеб дизайн.
Responsive Website Design