Административен панел

Administrative panel

  • Всеки уеб сайт се състои от 2 части - публична и административна.
  • Административната част на е сайта е така наречената Content Management System - CMS (Система за управление на съдържанието или административен панел за управление на съдържанието) - уеб базиран модул.
  • Административния панел на уеб сайт служи на потребителите извършват управление на съдържанието на интернет страниците (администраторите на сайта). Чрез него се организира за публикуване голям обем от всякакво съдържание - текстове, снимки и мултимедия. От админ панела може да се променя цялата информация на сайта - от корекции на съдържанието, добавяне или изтриване на елементи, променяне на ключови думи използвани за SEO Оптимизация.
  • Правилната работа с админ панела е много важна, желателно е да се управлява само от квалифициран Администратор.
  • Всяка една промяна през административния панел в реално време променя съответната информация в публичната част на уеб сайта.
ATLAS Solutions - провежда обучение за работа с Административния панел.
Admin panel