Уеб услуги

Web Service

Изработка на GIF анимирани банери

GIF анимирани банери

Production of GIF animated banners

  • Уеб банерът ( Интернет банер или само банер) е рекламен формат разпространяван по World Wide Web. Този вид онлайн реклама се вгражда в уеб страници и представлява графично изображение (аналогично на рекламното каре в пресата) включващо ... статични ( неподвижни елементи ) и анимирани ( подвижни елементи ) рядко банерът е с видео елементи, най-често банерът съдържа и хипертекстова връзка към друг уеб сайт, по този начин се рекламира съдържание от сайт с по голяма популярност към сайт с по малка.

Изработка на GIF анимирани банери

Production of GIF animated banners

  • Разликата при анимирания банер е че той се изработва от множество изображения, които се комбинират по определен начин за да се получи по пълна представа за рекламирания продукт, услуги или друго. Предимството на анимирания банер е че движението което той възпроизвежда неволно привлича погледа на евентуалния клиент и при интерес от потребителя той ще се придвижи чрез банера към основната информация.
Изработка на GIF анимирани банери

Демонстрационен банер

-

- Раздвижен в частта която приканва клиента да посети рекламирания сайт

-

- Вградена хипер връзка към външен сайт

  • При изработката на анимирани банери, ние сме привърженици на минималистичния стил, съчетан с ясен и елегантен дизайн, като се използва минимално и целенасочено движение в банера, прекалено движение вътре в банера според нас е по скоро отблъскващо отколкото привличащо.

Изработка на статични банери

Production of static banners

  • Начинът на изработка на статичния банер е във формат JPEG или PNG, изработва се по стандартния начин за графичен дизайн на изображенията, определя се размера в пиксели за да се позиционира на определеното му място в сайта, по желание се вгражда хиперпространствена връзка, която може да води до вътрешни страници в същия сайт или към външен сайт.

Цена

от 50 лв. ...

Цената включва:

Обработка на изображението, дизайн на банера, задвижване, оразмеряване и вграждане на връзка към съдържание

Изработка на GIF анимирани банери