Уеб услуги

Web Service

[ Web design ][ Re-Design ][ Administration ]
[ Logo Design ][ Graphic Design ][ SEO ]
Лого дизайн

Лого дизайн

Logo design

  • В интернет има много идеи за лого дизайн, има сайтове за автоматично генериране на вашето лого, и други възможности, но какъвто и вариант да избере клиента за своето лого, трябва да се дообработи от графичния дизайнер, за да стане използваемо за вашите нужди, може също да се вземат идеи от няколко варианта и да се изработи трети, уникален вариант, който не присъства никъде, за съжаление, всичко което стане видимо в мрежата може лесно да бъде присвоено, без да имаме възможност да се защитим, но все пак тeзи действия са малък процент, повечето бизнесмени са отговорни и се стремят да придобият нещо свое и уникално, отколкото да се излагат и да присвояват чужди лога. Логото на фирмата е от изключително значение, то е основата и връзката с околния свят, всички рекламни материали, сайтове, брандиране на автомобили се изграждат на тази основа. Затова от първостепенно значение е изработката на функционално и запомнящо се Лого.

Цена

от 100 лв. ...

Цената включва:

Обработка на изображението, конвертиране в криви на текстовете, разделяне на фона от основната конструкция, адаптиране на логото към различните му приложения и др.

[ Web design ][ Re-Design ][ Administration ]
[ Logo Design ][ Graphic Design ][ SEO ]
Лого дизайн