Уеб услуги

Web Service

QR Code  Installations

QR Code

Installations

  • QR Code е специфичен матричен баркод, още наречен двумерен баркод, разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Информацията в него може да бъде текстова, URL или друга, създаден e от подразделението на Toyota - Denso Wave Incorporated, през 1994 г., и е един от най-популярните двумерни баркодове. QR е съкращение за Quick Response - Бърза Реакция, тъй като създателите му са възнамерявали съдържанието му да може да бъде декодирано с висока скорост. Технологията е получила широко разпространение в Япония и Южна Корея. С навлизането на смартфони с камери, QR Code започват да бъдат широко използвани в Европа, Америка и страни от цял свят. Популярните модели смартфони съдържат приложения с четци за тези кодове. Често фирми ги използват като лесен начин да отведат потребителите си на определен интернет адрес. Ако имате нужда от вграждане на такива кодове в рекламни материали, визитки или документи които да защитите по цифров път, може да получите оферта от нас за генерирането и вграждането им където е необходимо.

Изработка на:

QR Code

Цена:

от 20 лв. ...

Създаване на QR Code, насочване към съдъражание, конвертиране за използване в печатни материали, визитки, брошури и др.

QR Code  Installations